Prawo pracy, Warszawa - Oferta nr 116680 - Oferteo.pl

Prawo pracy, Warszawa


Cena do uzgodnienia

sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, odprawy pieniężne,wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe),
odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy (w tym tzw. dyscyplinarek),
przywrócenia do pracy i odszkodowania,
sprawy o mobbing i dyskryminację,
kary porządkowe i świadectwa pracy,
spory z ZUS związane z wypłatą rent i emerytur.

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 123